Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie14.07.2016 : Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste a bližsie infonájdete tu: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste ...

17.09.2015 : Plán práce a plán KV na školský rok 2015/2016

Plán práce a plán KV na školský rok 2015/2016nájdete tu: Plán KV 2015/2016 Plán práce na 2015/2016 ...

29.10.2015 : Spáva o činnosti 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie za škol...

10.11.2015 : Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky

Žiadosť o poskytnutie cenovej ponukynájdete tu: Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky ...

11.11.2015 : Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste a bližsie infonájdete tu: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste ...

12.05.2016 : Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky

Žiadosť o poskytnutie cenovej ponukynájdete tu: Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky ...
Rodičia

Rodičia

Základné informácie o našej činnosti, z ktorých sa dozviete užitočné rady a informácie o výchove a vzdelávaní detí.


Rodičia

Výchovní poradcovia

Vážení kolegovia, ponúkame Vám efektívnu formu vzájomnej komunikácie. Nájdete tu všetky dôležité informácie a kontakty.


Rodičia

Verejnosť

CPPPaP sa Vám touto formou predstavuje a sprostredkúva Vám základné informácie o svojej činnosti a službách.Projekt Projekt