Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie



Aktuality : Plán práce a plán KV na školský rok 2016/2017

Plán práce a plán KV na školský rok 2016/2017
nájdete tu:





12.09.2016  |  určené hlavne pre: verejnosť



V tejto kategórii sa zatiaľ nenachádzajú žiadne aktuality.