Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie19.01.2018 : Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste a bližsie infonájdete tu: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste ...

12.05.2016 : Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky

Žiadosť o poskytnutie cenovej ponukynájdete tu: Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky ...

14.07.2016 : Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste a bližsie infonájdete tu: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste ...

12.09.2016 : Rozdelenie škôl do obvodov 2016/2017

Tabuľka rozdelenia škôl do obvodov na stiahnutie tu:nájdete tu: Rozdelenie škôl do obvodov ...

12.09.2016 : Plán práce a plán KV na školský rok 2016/2017

Plán práce a plán KV na školský rok 2016/2017nájdete tu: Plán KV 2016/2017 Plán práce na 2016/2017 ...

25.10.2016 : Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste a bližsie infonájdete tu: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste ...
Rodičia

Rodičia

Základné informácie o našej činnosti, z ktorých sa dozviete užitočné rady a informácie o výchove a vzdelávaní detí.


Rodičia

Výchovní poradcovia

Vážení kolegovia, ponúkame Vám efektívnu formu vzájomnej komunikácie. Nájdete tu všetky dôležité informácie a kontakty.


Rodičia

Verejnosť

CPPPaP sa Vám touto formou predstavuje a sprostredkúva Vám základné informácie o svojej činnosti a službách.Projekt Projekt