Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skÚvod ... zapnutý filter: poradcovia

Informácia pre školy

Oznam

V súvislosti s tragédiou, ktorá sa odohrala minulý týždeň vo Vrútkach nás VÚDPaP požiadal o súčinnosť a nasmerovanie našej odbornej činnosti aj do oblasti pomoci školám, zriaďovateľom, rodičom ohľadne novovzniknutej situácie:

• informujeme Vás, že napriek prioritám (diagnostikovanie, písanie odborných podkladov, správ) sme pripravení urgentne spolupracovať, odborne pomôcť aj v oblasti krízovej intervencie,

• napriek tomu, že tragédia sa netýka priamo Vašej školy, žiakov a ich rodín, mohla vyvolať viaceré otázky ohľadne bezpečnosti detí, šikanovania, preventívnych opatrení a pod.,

• na vašich stránkach, facebookových profiloch a i. máme zverejnené telefónne čísla a maily, na ktorých nás môžete kontaktovať,

• ponuka poradenstva, odbornej pomoci platí aj pre zriaďovateľov škôl ako aj školských psychológov,

• školským psychológom odporúčame využiť materiál: https://vudpap.sk/informacny-material-pre-skolskych-psychologov/, ktorý napriek zameraniu na „pokoronový“ návrat do školy venuje pozornosť aj aktuálnej otázke prežívania stresu, traumy, strachu.V tejto kategórii sa zatiaľ nenachádzajú žiadne aktuality.
Rodičia

Rodičia

Základné informácie o našej činnosti, z ktorých sa dozviete užitočné rady a informácie o výchove a vzdelávaní detí.


Rodičia

Výchovní poradcovia

Vážení kolegovia, ponúkame Vám efektívnu formu vzájomnej komunikácie. Nájdete tu všetky dôležité informácie a kontakty.


Rodičia

Verejnosť

CPPPaP sa Vám touto formou predstavuje a sprostredkúva Vám základné informácie o svojej činnosti a službách.Projekt Projekt CUBS