Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skÚvod :  ... zapnutý filter: verejnosť

Informácie ohľadom karantény počas COVID-19

Oznam

Vážení rodičia, milí klienti, informujúca sa verejnosť! Oznamujeme Vám, že na základe Usmernenia VÚDPaP zo dňa 19. 05. 2020 vydaného na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/3991/2020 zo dňa 13. 05. 2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 18. 05. 2020, Centrum Slovenskej jednoty 29 v Košiciach obnovuje svoju činnosť

na obdobie od 25. 05. 2020 do ukončenia školského roka 2019/2020 v obmedzenom režime.

Na základe rozhodnutia zmienených orgánov a zriaďovateľa centrum zabezpečuje urgentnú starostlivosť na základe telefonických objednávok

na tel. č. 0903 552 996 a 055/ 632 22 106 od 8:00 do 16:00.

17.04.2020 : Zápis detí do ZŠ

Usmernenie k zápisom na plnenie povinnej školskej dochádzkynájdete tu: Usmernenie zápis PDF ...

17.04.2020 : Zber údajov o asistentoch učiteľa

Usmernenie pre zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na školský rok 2020/2021nájdete tu: Usmernen...
Rodičia

Rodičia

Základné informácie o našej činnosti, z ktorých sa dozviete užitočné rady a informácie o výchove a vzdelávaní detí.


Rodičia

Výchovní poradcovia

Vážení kolegovia, ponúkame Vám efektívnu formu vzájomnej komunikácie. Nájdete tu všetky dôležité informácie a kontakty.


Rodičia

Verejnosť

CPPPaP sa Vám touto formou predstavuje a sprostredkúva Vám základné informácie o svojej činnosti a službách.Projekt Projekt