Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieAdresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 34 neplnoorganizovaným školám, 32 plnoorganizovaným školám a 3 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Zoznam plnoorganizovaných základných škôl v našej pôsobnosti

#
Základné školy
Telefón školy
Pridelený psychológ
1
ZŠ Bidovce
055 / 729 49 55
PhDr. Eva Zanická
2
ZŠ Bohdanovce
055 / 728 93 22
Mgr. Andrea Kosturová
3
ZŠ Budimír
055 / 729 56 48
PhDr. Eva Zanická
4
ZŠ Buzica
055 / 466 51 14
Mgr. Andrea Fazekašová
5
ZŠ Čaňa
055 / 699 91 28
Mgr. Ľubica Balunová
6
ZŠ Čečejovce
055 / 464 92 11
Mgr. Andrea Fazekašová
7
ZŠ Drienovec 44
055 / 460 72 56
Mgr. Viktória Žigraiová
8
ZŠ Družstevná pri Hornáde
055 / 698 10 13
Mgr. Marieta Fedorová
9
ZŠ Ďurkov
055 / 696 52 86
Mgr. Viktória Žigraiová
10
ZŠ Haniska
055 / 693 01 59
Mgr. Marieta Fedorová
11
ZŠ Jasov
055 / 466 41 22
PhDr. Eva Zanická
12
ZŠ Kecerovce
055 / 699 02 37
PhDr. Eva Zanická
13
ZŠ Kechnec
055 / 696 21 12
Mgr. Ľubica Balunová
14
ZŠ Košická Belá
055 / 696 11 31
PhDr. Eva Zanická
15
ZŠ Kysak
055 / 699 14 12
Mgr. Kristína Čopová
16
ZŠ Malá Ida
055 / 697 01 24
Mgr. Blanka Belišová
17
ZŠ Medzev
055 / 466 31 23
Mgr. Blanka Belišová
18
ZŠ s gymnáziom, ČSA 15, Moldava n/Bodvou s vyuč. jaz. maď.
055 / 460 22 84
Mgr. Andrea Fazekašová
19
ZŠ Severná 21, Moldava n/Bodvou
055 / 460 31 09
Mgr. Andrea Kosturová
20
ZŠ ČSA 15, Moldava n/Bodvou
055 / 460 21 34
Mgr. Andrea Kosturová
21
ZŠ Nižný Klátov
055 / 696 71 23
Mgr. Viktória Žigraiová
22
ZŠ Poproč
055 / 466 44 17
Mgr. Kristína Čopová
23
ZŠ Rozhanovce
055 / 695 02 14
Mgr. Marieta Fedorová
24
ZŠ Ruskov
055 / 694 14 20
Mgr. Kristína Čopová
25
ZŠ Seňa
055 / 696 21 21
Mgr. Ľubica Balunová
26
ZŠ Slanec
055 / 696 69 52
Mgr. Kristína Čopová
27
ZŠ Trstené pri Hornáde
055 / 698 01 62
Mgr. Ľubica Balunová
28
ZŠ Turňa nad Bodvou s vyuč. jaz. maď.
055 / 466 22 19
Mgr. Blanka Belišová
29
ZŠ Turňa nad Bodvou
055 / 466 21 31
Mgr. Blanka Belišová
30
ZŠ Valaliky
055 / 699 98 85
Mgr. Viktória Žigraiová
31
ZŠ Veľká Ida
055 / 699 21 14
Mgr. Andrea Kosturová
32
CZŠ Ždaňa
055 / 698 02 20
Mgr. Ľubica Balunová

Zoznam neplnoorganizovaných základných škôl v našej pôsobnosti

#
Základné školy - malotriedne
Telefón školy
Pridelený psychológ
1
ZŠ Bačkovík
055 / 696 42 91
Mgr. Marieta Fedorová
2
ZŠ Beniakovce
055 / 695 05 49
Mgr. Andrea Kosturová
3
ZŠ Boliarov
055 / 699 04 39
PhDr. Eva Zanická
4
ZŠ Cestice
055 / 464 82 09
Mgr. Andrea Fazekašová
5
ZŠ Čakanovce
055 / 696 56 47
Mgr. Andrea Kosturová
6
CZŠ Dvorníky - Včeláre s vyuč. jaz. maď.
+421 915 919 981
Mgr. Blanka Belišová
7
ZŠ Herľany
055 / 696 42 66
PhDr. Eva Zanická
8
ZŠ Chrastné
055 / 695 09 03
Mgr. Kristína Čopová
9
ZŠ Janík
055 / 464 72 02
Mgr. Andrea Kosturová
10
ZŠ Kalša
055 / 696 81 16
Mgr. Kristína Čopová
11
ZŠ Kokšov - Bakša
055 / 699 98 02
Mgr. Viktória Žigraiová
12
ZŠ Kostoľany nad Hornádom
055 / 698 10 11
Mgr. Marieta Fedorová
13
ZŠ Košická Polianka
055 / 685 41 17
Mgr. Viktória Žigraiová
14
ZŠ Košické Olšany
055 / 695 02 06
Mgr. Marieta Fedorová
15
ZŠ Kráľovce
055 / 695 81 34
PhDr. Eva Zanická
16
ZŠ Mokrance
055 / 460 24 16
Mgr. Andrea Kosturová
17
ZŠ Nižná Kamenica
055 / 696 53 70
PhDr. Eva Zanická
18
ZŠ Nižná Myšľa
055 / 698 01 14
Mgr. Ľubica Balunová
19
ZŠ Nižný Lánec
055 / 466 52 07
Mgr. Andrea Fazekašová
20
ZŠ Nováčany
055 / 466 43 26
Mgr. Ľubica Balunová
21
ZŠ Paňovce
055 / 464 93 28
Mgr. Andrea Fazekašová
22
ZŠ Péder
055 / 460 20 54
Mgr. Andrea Fazekašová
23
ZŠ Perín - Chým
055 / 466 53 07
Mgr. Andrea Fazekašová
24
ZŠ Rudník
055 / 466 42 07
Mgr. Kristína Čopová
25
ZŠ Sady nad Torysou – Zdoba
055 / 685 42 30
Mgr. Viktória Žigraiová
26
ZŠ Skároš
055 / 698 00 81
Mgr. Ľubica Balunová
27
ZŠ Sokoľ
055 / 698 60 61
Mgr. Marieta Fedorová
28
ZŠ Sokoľany
055 / 693 01 17
Mgr. Marieta Fedorová
29
ZŠ Svinica
055 / 696 52 87
PhDr. Eva Zanická
30
ZŠ Šemša
055 / 697 01 26
Mgr. Blanka Belišová
31
ZŠ Štós
055 / 466 71 17
Mgr. Blanka Belišová
32
ZŠ Turnianska Nová Ves
055 / 466 23 67
Mgr. Blanka Belišová
33
ZŠ Vtáčkovce
055 / 699 02 02
PhDr. Eva Zanická
34
ZŠ Vyšná Myšľa
055 / 694 38 49
Mgr. Ľubica Balunová

Zoznam materských škôl v našej pôsobnosti

#
Materské školy
Telefón školy
Pridelený psychológ
1
Bačkovík
055 / 696 42 91
Mgr. Marieta Fedorová
2
Beniakovce
055 / 695 05 41
Mgr. Marieta Fedorová
3
Bidovce
055 / 696 57 51
PhDr. Eva Zanická
4
Bohdanovce
055 / 694 11 20
Mgr. Ľubica Balunová
5
Boliarov
055 / 699 02 53
PhDr. Eva Zanická
6
Budimír
055 / 695 82 10
PhDr. Eva Zanická
7
Budulov
055 / 460 32 31
Mgr. Andrea Fazekašová
8
Buzica
055 / 460 52 95
Mgr. Andrea Fazekašová
9
Cestice
055 / 464 82 08
Mgr. Andrea Fazekašová
10
Čakanovce
055 / 696 56 57
Mgr. Andrea Kosturová
11
Čaňa
055 / 699 94 81
Mgr. Ľubica Balunová
12
Čečejovce
055 / 464 97 10
Mgr. Andrea Fazekašová
13
Čižatice
055 / 699 01 38
Mgr. Marieta Fedorová
14
Drienovec
055 / 460 22 77
Mgr. Viktória Žigraiová
15
Družstevná - Kostoľany
055 / 698 18 60
Mgr. Marieta Fedorová
16
Družstevná - Malá Vieska
055 / 698 10 61
Mgr. Marieta Fedorová
17
Družstevná - Tepličany
055 / 698 11 21
Mgr. Marieta Fedorová
18
Dvorníky - Včeláre
055 / 466 24 73
Mgr. Blanka Belišová
19
Ďurďošík
055 / 696 52 85
PhDr. Eva Zanická
20
Ďurkov
055 / 696 54 07
Mgr. Viktória Žigraiová
21
Geča
055 / 699 91 16
Mgr. Ľubica Balunová
22
Gyňov
055 / 699 72 06
Mgr. Ľubica Balunová
23
Haniska
055 / 693 01 03
Mgr. Marieta Fedorová
24
Hýľov
055 / 696 71 60
Mgr. Viktória Žigraiová
25
Janík
055 / 464 72 13
Mgr. Andrea Kosturová
26
Jasov
055 / 466 41 43
PhDr. Eva Zanická
27
Kalša
055 / 696 84 93
Mgr. Kristína Čopová
28
Kecerovce
055 / 699 01 14
PhDr. Eva Zanická
29
ZŠ Kechnec
055 / 696 21 12
Mgr. Ľubica Balunová
30
Kokšov - Bakša
055 / 699 98 39
Mgr. Viktória Žigraiová
31
Košická Belá
055 / 696 11 92
PhDr. Eva Zanická
32
Košická Polianka
055 / 685 44 15
Mgr. Viktória Žigraiová
33
Košické Olšany
055 / 695 02 35
Mgr. Marieta Fedorová
34
Košický Klečenov
055 / 696 53 14
Mgr. Andrea Fazekašová
35
Kráľovce
055 / 695 81 39
PhDr. Eva Zanická
36
Kysak
055 / 699 15 41
Mgr. Kristína Čopová
37
Malá Ida
055 / 697 01 36
Mgr. Blanka Belišová
38
Medzev
055 / 466 31 41
Mgr. Blanka Belišová
39
Milhosť
055 / 696 22 07
Mgr. Ľubica Balunová
40
Mokrance
055 / 460 24 08
Mgr. Andrea Kosturová
41
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 17
055 / 460 20 47
Mgr. Andrea Kosturová
42
Moldava nad Bodvou, Krátka 10
055 / 460 22 16
Mgr. Andrea Kosturová
43
Moldava nad Bodvou, Severná 19
055 / 460 32 16
Mgr. Andrea Kosturová
44
Moldava nad Bodvou, ČSA 22
055 / 460 23 90
Mgr. Andrea Fazekašová
45
Nižná Kamenica
055 / 696 53 60
PhDr. Eva Zanická
46
Nižná Myšľa
055 / 698 01 27
Mgr. Ľubica Balunová
47
Nižný Čaj
055 / 694 18 70
Mgr. Andrea Kosturová
48
Nižný Klátov
055 / 696 72 66
Mgr. Viktória Žigraiová
49
Nižný Lanec
055 / 466 53 90
Mgr. Andrea Fazekašová
50
Nová Polhora
055 / 695 81 11
PhDr. Eva Zanická
51
Nováčany
055 / 466 43 52
Mgr. Blanka Belišová
52
Obišovce
055 / 699 15 27
Mgr. Kristína Čopová
53
Paňovce
055 / 464 93 52
Mgr. Andrea Fazekašová
54
Péder
055 / 460 20 54
Mgr. Andrea Fazekašová
55
Perín - Chým
055 / 466 43 12
Mgr. Andrea Fazekašová
56
Ploské
055 / 695 86 64
PhDr. Eva Zanická
57
Poproč
055 / 466 44 57
Mgr. Kristína Čopová
58
Rankovce
055 / 696 43 80
PhDr. Eva Zanická
59
Rešica
055 / 466 57 23
Mgr. Blanka Belišová
60
Rozhanovce
055 / 695 01 00
Mgr. Marieta Fedorová
61
Rudník
055 / 466 42 07
Mgr. Kristína Čopová
62
Ruskov
055 / 694 14 12
Mgr. Kristína Čopová
63
Sady nad Torysou - Byster
055 / 685 42 92
Mgr. Viktória Žigraiová
64
Sady nad Torysou - Zdoba
055 / 685 42 37
Mgr. Viktória Žigraiová
65
Seňa
055 / 696 22 21
Mgr. Ľubica Balunová
66
Skároš
055 / 699 92 26
Mgr. Ľubica Balunová
67
Slanec
055 / 696 81 31
Mgr. Kristína Čopová
68
Slančík
055 / 696 81 86
Mgr. Kristína Čopová
69
Sokoľ
055 / 698 60 25
Mgr. Marieta Fedorová
70
Slanské Nové Mesto
055 / 696 85 84
Mgr. Kristína Čopová
71
Svinica
055 / 696 55 13
PhDr. Eva Zanická
72
Sokoľany
055 / 693 02 15
Mgr. Marieta Fedorová
73
Šemša
055 / 697 02 06
Mgr. Blanka Belišová
74
Štós
055 / 466 71 38
Mgr. Marieta Fedorová
75
Trstené pri Hornáde
055 / 698 05 32
Mgr. Ľubica Balunová
76
Turňa nad Bodvou
055 / 466 22 13
Mgr. Blanka Belišová
77
Turnianska Nová Ves
055 / 466 23 67
Mgr. Blanka Belišová
78
Vajkovce
055 / 695 03 39
PhDr. Eva Zanická
79
Valaliky - Všechsvätých
055 / 699 99 37
Mgr. Viktória Žigraiová
80
Valaliky - Buzice
055 / 699 98 54
Mgr. Viktória Žigraiová
81
Veľká Ida
055 / 699 22 19
Mgr. Andrea Kosturová
82
Vyšná Myšľa
055 / 694 38 17
Mgr. Ľubica Balunová
83
Vyšný Klátov
055 / 696 72 01
Mgr. Viktória Žigraiová
84
Žarnov
055 / 466 25 13
Mgr. Blanka Belišová
85
Ždaňa
055 / 643 12 78
Mgr. Ľubica Balunová

Zoznam stredných škôl v našej pôsobnosti

#
Stredné školy
Telefón školy
Pridelený psychológ
1
Cirk.Gymnázium s VJM Moldava n/B Školská 13
055 / 948 246 331
Mgr. Marieta Fedorová
2
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava n/Bodvou
055 / 460 21 38
Mgr. Marieta Fedorová
3
Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava n/Bodvou
055 / 460 21 39
Mgr. Marieta Fedorová