Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (Mgr. Andrea Fazekašová)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 34 neplnoorganizovaným školám, 32 plnoorganizovaným školám a 3 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Mgr. Andrea Fazekašová : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Buzica
055 / 466 51 14
2
ZŠ Čečejovce
055 / 464 92 11
3
ZŠ s gymnáziom, ČSA 15, Moldava n/Bodvou s vyuč. jaz. maď.
055 / 460 22 84

Mgr. Andrea Fazekašová : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
ZŠ Cestice
055 / 464 82 09
2
ZŠ Nižný Lánec
055 / 466 52 07
3
ZŠ Paňovce
055 / 464 93 28
4
ZŠ Péder
055 / 460 20 54
5
ZŠ Perín - Chým
055 / 466 53 07

Mgr. Andrea Fazekašová : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Budulov
055 / 460 32 31
2
Buzica
055 / 460 52 95
3
Cestice
055 / 464 82 08
4
Čečejovce
055 / 464 97 10
5
Košický Klečenov
055 / 696 53 14
6
Moldava nad Bodvou, ČSA 22
055 / 460 23 90
7
Nižný Lanec
055 / 466 53 90
8
Paňovce
055 / 464 93 52
9
Péder
055 / 460 20 54
10
Perín - Chým
055 / 466 43 12

Mgr. Andrea Fazekašová : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.