Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (Mgr. Viktória Žigraiová)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 34 neplnoorganizovaným školám, 32 plnoorganizovaným školám a 3 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Mgr. Viktória Žigraiová : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Drienovec 44
055 / 460 72 56
2
ZŠ Ďurkov
055 / 696 52 86
3
ZŠ Nižný Klátov
055 / 696 71 23
4
ZŠ Valaliky
055 / 699 98 85

Mgr. Viktória Žigraiová : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
ZŠ Kokšov - Bakša
055 / 699 98 02
2
ZŠ Košická Polianka
055 / 685 41 17
3
ZŠ Sady nad Torysou – Zdoba
055 / 685 42 30

Mgr. Viktória Žigraiová : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Drienovec
055 / 460 22 77
2
Ďurkov
055 / 696 54 07
3
Hýľov
055 / 696 71 60
4
Kokšov - Bakša
055 / 699 98 39
5
Košická Polianka
055 / 685 44 15
6
Nižný Klátov
055 / 696 72 66
7
Sady nad Torysou - Byster
055 / 685 42 92
8
Sady nad Torysou - Zdoba
055 / 685 42 37
9
Valaliky - Všechsvätých
055 / 699 99 37
10
Valaliky - Buzice
055 / 699 98 54
11
Vyšný Klátov
055 / 696 72 01

Mgr. Viktória Žigraiová : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.