Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (Mgr. Andrea Kosturová)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 34 neplnoorganizovaným školám, 32 plnoorganizovaným školám a 3 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Mgr. Andrea Kosturová : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Bohdanovce
055 / 728 93 22
2
ZŠ Severná 21, Moldava n/Bodvou
055 / 460 31 09
3
ZŠ ČSA 15, Moldava n/Bodvou
055 / 460 21 34
4
ZŠ Veľká Ida
055 / 699 21 14

Mgr. Andrea Kosturová : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
ZŠ Beniakovce
055 / 695 05 49
2
ZŠ Čakanovce
055 / 696 56 47
3
ZŠ Janík
055 / 464 72 02
4
ZŠ Mokrance
055 / 460 24 16

Mgr. Andrea Kosturová : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Čakanovce
055 / 696 56 57
2
Janík
055 / 464 72 13
3
Mokrance
055 / 460 24 08
4
Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 17
055 / 460 20 47
5
Moldava nad Bodvou, Krátka 10
055 / 460 22 16
6
Moldava nad Bodvou, Severná 19
055 / 460 32 16
7
Nižný Čaj
055 / 694 18 70
8
Veľká Ida
055 / 699 22 19

Mgr. Andrea Kosturová : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.