Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (Mgr. Andrea Ďurková)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 37 neplnoorganizovaným školám, 31 plnoorganizovaným školám a 4 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Mgr. Andrea Ďurková : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Budimír
055 / 729 56 48
2
ZŠ Družstevná pri Hornáde
055 / 698 10 13
3
ZŠ Rozhanovce
055 / 695 02 14

Mgr. Andrea Ďurková : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
ZŠ Beniakovce
055 / 695 05 49
2
ZŠ Chrastné
055 / 695 09 03
3
ZŠ Kostoľany nad Hornádom
055 / 698 10 11
4
ZŠ Košické Olšany
055 / 695 02 06
5
ZŠ Kráľovce
055 / 695 81 34
6
ZŠ Sady nad Torysou – Zdoba
055 / 685 42 30
7
ZŠ Sokoľ
055 / 698 60 61

Mgr. Andrea Ďurková : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Beniakovce
055 / 695 05 41
2
Budimír
055 / 695 82 10
3
Čižatice
055 / 699 01 38
4
Družstevná - Kostoľany
055 / 698 18 60
5
Družstevná - Malá Vieska
055 / 698 10 61
6
Družstevná - Tepličany
055 / 698 11 21
7
Košické Olšany
055 / 695 02 35
8
Kráľovce
055 / 695 81 39
9
Nová Polhora
055 / 695 81 11
10
Ploské
055 / 695 86 64
11
Rozhanovce
055 / 695 01 00
12
Sady nad Torysou - Byster
055 / 685 42 92
13
Sady nad Torysou - Zdoba
055 / 685 42 37
14
Sokoľ
055 / 698 60 25
15
Vajkovce
055 / 695 03 39

Mgr. Andrea Ďurková : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.