Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (Mgr. Ľubica Balunová)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 37 neplnoorganizovaným školám, 31 plnoorganizovaným školám a 4 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Mgr. Ľubica Balunová : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Bohdanovce
055 / 728 93 22
2
ZŠ Ďurkov
055 / 696 52 86
3
ZŠ Haniska
055 / 693 01 59
4
ZŠ Jasov
055 / 466 41 22
5
ZŠ Košická Polianka
055 / 685 41 17
6
ZŠ Malá Ida
055 / 697 01 24
7
ZŠ Turňa nad Bodvou
055 / 466 21 31
8
CZŠ Ždaňa
055 / 698 02 20

Mgr. Ľubica Balunová : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
ZŠ Nižná Myšľa
055 / 698 01 14
2
ZŠ Nováčany
055 / 466 43 26
3
ZŠ Skároš
055 / 698 00 81
4
ZŠ Sokoľany
055 / 693 01 17
5
ZŠ Šemša
055 / 697 01 26
6
ZŠ Vyšná Myšľa
055 / 694 38 49

Mgr. Ľubica Balunová : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Bačkovík
055 / 696 42 91
2
Bohdanovce
055 / 694 11 20
3
Dvorníky - Včeláre
055 / 466 24 73
4
Ďurkov
055 / 696 54 07
5
Haniska
055 / 693 01 03
6
Jasov
055 / 466 41 43
7
Košická Polianka
055 / 685 44 15
8
Malá Ida
055 / 697 01 36
9
Nižná Myšľa
055 / 698 01 27
10
Nižný Čaj
055 / 694 18 70
11
Nováčany
055 / 466 43 52
12
Skároš
055 / 699 92 26
13
Sokoľany
055 / 693 02 15
14
Šemša
055 / 697 02 06
15
Turňa nad Bodvou
055 / 466 22 13
16
Vyšná Myšľa
055 / 694 38 17
17
Ždaňa
055 / 643 12 78

Mgr. Ľubica Balunová : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.