Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (Mgr. Ľubica Balunová)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 34 neplnoorganizovaným školám, 32 plnoorganizovaným školám a 3 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Mgr. Ľubica Balunová : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Čaňa
055 / 699 91 28
2
ZŠ Kechnec
055 / 696 21 12
3
ZŠ Seňa
055 / 696 21 21
4
ZŠ Trstené pri Hornáde
055 / 698 01 62
5
CZŠ Ždaňa
055 / 698 02 20

Mgr. Ľubica Balunová : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
ZŠ Nižná Myšľa
055 / 698 01 14
2
ZŠ Nováčany
055 / 466 43 26
3
ZŠ Skároš
055 / 698 00 81
4
ZŠ Vyšná Myšľa
055 / 694 38 49

Mgr. Ľubica Balunová : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Bohdanovce
055 / 694 11 20
2
Čaňa
055 / 699 94 81
3
Geča
055 / 699 91 16
4
Gyňov
055 / 699 72 06
5
ZŠ Kechnec
055 / 696 21 12
6
Milhosť
055 / 696 22 07
7
Nižná Myšľa
055 / 698 01 27
8
Seňa
055 / 696 22 21
9
Skároš
055 / 699 92 26
10
Trstené pri Hornáde
055 / 698 05 32
11
Vyšná Myšľa
055 / 694 38 17
12
Ždaňa
055 / 643 12 78

Mgr. Ľubica Balunová : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.