Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (Mgr. Kristína Čopová)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 34 neplnoorganizovaným školám, 32 plnoorganizovaným školám a 3 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Mgr. Kristína Čopová : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Kysak
055 / 699 14 12
2
ZŠ Poproč
055 / 466 44 17
3
ZŠ Ruskov
055 / 694 14 20
4
ZŠ Slanec
055 / 696 69 52

Mgr. Kristína Čopová : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
ZŠ Chrastné
055 / 695 09 03
2
ZŠ Kalša
055 / 696 81 16
3
ZŠ Rudník
055 / 466 42 07

Mgr. Kristína Čopová : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Kalša
055 / 696 84 93
2
Kysak
055 / 699 15 41
3
Obišovce
055 / 699 15 27
4
Poproč
055 / 466 44 57
5
Rudník
055 / 466 42 07
6
Ruskov
055 / 694 14 12
7
Slanec
055 / 696 81 31
8
Slančík
055 / 696 81 86
9
Slanské Nové Mesto
055 / 696 85 84

Mgr. Kristína Čopová : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.