Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (Mgr. Marieta Fedorová)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 37 neplnoorganizovaným školám, 31 plnoorganizovaným školám a 4 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Mgr. Marieta Fedorová : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Drienovec 44
055 / 460 72 56
2
ZŠ Košická Belá
055 / 696 11 31
3
ZŠ Kysak
055 / 699 14 12
4
ZŠ Medzev
055 / 466 31 23
5
ZŠ Valaliky
055 / 699 98 85

Mgr. Marieta Fedorová : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
ZŠ Kokšov - Bakša
055 / 699 98 02
2
ZŠ Štós
055 / 466 71 17

Mgr. Marieta Fedorová : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Drienovec
055 / 460 22 77
2
Kokšov - Bakša
055 / 699 98 39
3
Košická Belá
055 / 696 11 92
4
Kysak
055 / 699 15 41
5
Medzev
055 / 466 31 41
6
Obišovce
055 / 699 15 27
7
Štós
055 / 466 71 38
8
Valaliky - Všechsvätých
055 / 699 99 37
9
Valaliky - Buzice
055 / 699 98 54

Mgr. Marieta Fedorová : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
1
ZŠ s gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským, ČSA 15, Moldava n/Bodvou
055 / 460 22 84
2
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava n/Bodvou
055 / 460 21 38
3
Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava n/Bodvou
055 / 460 21 39