Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (Mgr. Marieta Fedorová)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 34 neplnoorganizovaným školám, 32 plnoorganizovaným školám a 3 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Mgr. Marieta Fedorová : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Družstevná pri Hornáde
055 / 698 10 13
2
ZŠ Haniska
055 / 693 01 59
3
ZŠ Rozhanovce
055 / 695 02 14

Mgr. Marieta Fedorová : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
ZŠ Bačkovík
055 / 696 42 91
2
ZŠ Kostoľany nad Hornádom
055 / 698 10 11
3
ZŠ Košické Olšany
055 / 695 02 06
4
ZŠ Sokoľ
055 / 698 60 61
5
ZŠ Sokoľany
055 / 693 01 17

Mgr. Marieta Fedorová : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Bačkovík
055 / 696 42 91
2
Beniakovce
055 / 695 05 41
3
Čižatice
055 / 699 01 38
4
Družstevná - Kostoľany
055 / 698 18 60
5
Družstevná - Malá Vieska
055 / 698 10 61
6
Družstevná - Tepličany
055 / 698 11 21
7
Haniska
055 / 693 01 03
8
Košické Olšany
055 / 695 02 35
9
Rozhanovce
055 / 695 01 00
10
Sokoľ
055 / 698 60 25
11
Sokoľany
055 / 693 02 15
12
Štós
055 / 466 71 38

Mgr. Marieta Fedorová : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
1
Cirk.Gymnázium s VJM Moldava n/B Školská 13
055 / 948 246 331
2
Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava n/Bodvou
055 / 460 21 38
3
Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava n/Bodvou
055 / 460 21 39