Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (Mgr. Blanka Belišová)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 34 neplnoorganizovaným školám, 32 plnoorganizovaným školám a 3 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Mgr. Blanka Belišová : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Malá Ida
055 / 697 01 24
2
ZŠ Medzev
055 / 466 31 23
3
ZŠ Turňa nad Bodvou s vyuč. jaz. maď.
055 / 466 22 19
4
ZŠ Turňa nad Bodvou
055 / 466 21 31

Mgr. Blanka Belišová : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
CZŠ Dvorníky - Včeláre s vyuč. jaz. maď.
+421 915 919 981
2
ZŠ Šemša
055 / 697 01 26
3
ZŠ Štós
055 / 466 71 17
4
ZŠ Turnianska Nová Ves
055 / 466 23 67

Mgr. Blanka Belišová : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Dvorníky - Včeláre
055 / 466 24 73
2
Malá Ida
055 / 697 01 36
3
Medzev
055 / 466 31 41
4
Nováčany
055 / 466 43 52
5
Rešica
055 / 466 57 23
6
Šemša
055 / 697 02 06
7
Turňa nad Bodvou
055 / 466 22 13
8
Turnianska Nová Ves
055 / 466 23 67
9
Žarnov
055 / 466 25 13

Mgr. Blanka Belišová : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.