Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (Mgr. Blanka Belišová)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 37 neplnoorganizovaným školám, 31 plnoorganizovaným školám a 4 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Mgr. Blanka Belišová : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Buzica
055 / 466 51 14
2
ZŠ s gymnáziom, ČSA 15, Moldava n/Bodvou s vyuč. jaz. maď.
055 / 460 22 84
3
ZŠ Turňa nad Bodvou s vyuč. jaz. maď.
055 / 466 22 19
4
ZŠ Veľká Ida
055 / 699 21 14

Mgr. Blanka Belišová : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
CZŠ Dvorníky - Včeláre s vyuč. jaz. maď.
+421 915 919 981
2
ZŠ Nižný Lánec
055 / 466 52 07
3
ZŠ Péder
055 / 460 20 54
4
ZŠ Perín - Chým
055 / 466 53 07
5
ZŠ Turnianska Nová Ves
055 / 466 23 67

Mgr. Blanka Belišová : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Buzica
055 / 460 52 95
2
Moldava nad Bodvou, ČSA 22
055 / 460 23 90
3
Nižný Lanec
055 / 466 53 90
4
Péder
055 / 460 20 54
5
Perín - Chým
055 / 466 43 12
6
Rešica
055 / 466 57 23
7
Turnianska Nová Ves
055 / 466 23 67
8
Veľká Ida
055 / 699 22 19
9
Žarnov
055 / 466 25 13

Mgr. Blanka Belišová : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.