Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (Mgr. Alexandra Ruman)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 34 neplnoorganizovaným školám, 32 plnoorganizovaným školám a 3 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

Mgr. Alexandra Ruman : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.

Mgr. Alexandra Ruman : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
Nemá pridelené žiadne.

Mgr. Alexandra Ruman : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.

Mgr. Alexandra Ruman : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.