Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (PhDr. Eva Zanická)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 37 neplnoorganizovaným školám, 31 plnoorganizovaným školám a 4 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

PhDr. Eva Zanická : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Bidovce
055 / 729 49 55
2
ZŠ Čaňa
055 / 699 91 28
3
ZŠ Severná 21, Moldava n/Bodvou
055 / 460 31 09
4
ZŠ Nižný Klátov
055 / 696 71 23
5
ZŠ Ruskov
055 / 694 14 20
6
ZŠ Seňa
055 / 696 21 21
7
ZŠ Trstené pri Hornáde
055 / 698 01 62

PhDr. Eva Zanická : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
ZŠ Bačkovík
055 / 696 42 91
2
ZŠ Čakanovce
055 / 696 56 47
3
ZŠ Nižná Kamenica
055 / 696 53 70
4
ZŠ Svinica
055 / 696 52 87

PhDr. Eva Zanická : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Bidovce
055 / 696 57 51
2
Čakanovce
055 / 696 56 57
3
Čaňa
055 / 699 94 81
4
Ďurďošík
055 / 696 52 85
5
Geča
055 / 699 91 16
6
Gyňov
055 / 699 72 06
7
Hýľov
055 / 696 71 60
8
Kechnec
055 / 696 21 12
9
Košický Klečenov
055 / 696 53 14
10
Milhosť
055 / 696 22 07
11
Moldava nad Bodvou, Severná 19
055 / 460 32 16
12
Nižná Kamenica
055 / 696 53 60
13
Nižný Klátov
055 / 696 72 66
14
Ruskov
055 / 694 14 12
15
Seňa
055 / 696 22 21
16
Svinica
055 / 696 55 13
17
Trstené pri Hornáde
055 / 698 05 32
18
Vyšný Klátov
055 / 696 72 01

PhDr. Eva Zanická : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.