Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skAdresár škôl (PhDr. Eva Zanická)

Adresár škôl

CPPPaP poskytuje služby 85 materským školám, 34 neplnoorganizovaným školám, 32 plnoorganizovaným školám a 3 stredným školám v okrese Košice - okolie. Presné názvy týchto škôl s adresou nájdete v adresári podľa jednotlivých kategórií.

Rozdelenie škôl podľa zamestnancov

Zamestnanci pre celý okres:

  • PaedDr. Terézia Gurbaľová špeciálna pedagogička
  • PaedDr. Zuzana Gimerová špeciálna pedagogička
  • Mgr. Valéria Halušková sociálna pracovníčka
  • Mgr. Nadežda Terebová špeciálna pedagogička

PhDr. Eva Zanická : zoznam pridelených plnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy
Telefón
1
ZŠ Bidovce
055 / 729 49 55
2
ZŠ Budimír
055 / 729 56 48
3
ZŠ Jasov
055 / 466 41 22
4
ZŠ Kecerovce
055 / 699 02 37
5
ZŠ Košická Belá
055 / 696 11 31

PhDr. Eva Zanická : zoznam pridelených neplnoorganizovaných základných škôl

#
Základné školy - malotriedne
Telefón
1
ZŠ Boliarov
055 / 699 04 39
2
ZŠ Herľany
055 / 696 42 66
3
ZŠ Kráľovce
055 / 695 81 34
4
ZŠ Nižná Kamenica
055 / 696 53 70
5
ZŠ Svinica
055 / 696 52 87
6
ZŠ Vtáčkovce
055 / 699 02 02

PhDr. Eva Zanická : zoznam pridelených materských škôl

#
Materské školy
Telefón
1
Bidovce
055 / 696 57 51
2
Boliarov
055 / 699 02 53
3
Budimír
055 / 695 82 10
4
Ďurďošík
055 / 696 52 85
5
Jasov
055 / 466 41 43
6
Kecerovce
055 / 699 01 14
7
Košická Belá
055 / 696 11 92
8
Kráľovce
055 / 695 81 39
9
Nižná Kamenica
055 / 696 53 60
10
Nová Polhora
055 / 695 81 11
11
Ploské
055 / 695 86 64
12
Rankovce
055 / 696 43 80
13
Svinica
055 / 696 55 13
14
Vajkovce
055 / 695 03 39

PhDr. Eva Zanická : zoznam pridelených stredných škôl

#
Stredné školy
Telefón
Nemá pridelené žiadne.