Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieAktuality : Zápis detí do ZŠ

Usmernenie k zápisom na plnenie povinnej školskej dochádzky
nájdete tu:

17.04.2020  |  určené hlavne pre: verejnosťV tejto kategórii sa zatiaľ nenachádzajú žiadne aktuality.