Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieAktuality : Usmernenie k prijímaniu detí do MŠ

Toto usmernenie nadväzuje na materiál „Manuál Predprimárne vzdelávanie detí“, ktorý je dostupný na: Stanoviská a informatívne materiály | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk).
16.03.2021  |  určené hlavne pre: rodičovV tejto kategórii sa zatiaľ nenachádzajú žiadne aktuality.