Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieAktuality

Na tejto stránke zverejňujeme informácie o podujatiach a úlohách, ktoré organizujeme a plníme v zmysle nášho plánu práce, Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a pokynov Krajského školského úradu.

Dočítate sa tu o termínoch a miestach stretnutí s výchovnými poradcami, ostatnými pedagogickými zamestnancami škôl, či podujatiach organizovaných pre odborných zamestnancov iných centier alebo verejnosť. Získate tu prehľad o nosných úlohách, ktoré riešime v súlade s legislatívnymi termínmi, ale aj o prednáškach, besedách, či diskusných fórach organizovaných na požiadanie škôl.

Zoznam aktualít je usporiadaný v časovom slede od najnovšej po najstaršiu a môžete si ho podľa potreby filtrovať podľa toho, komu sú primárne určené.19.01.2018 : Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste a bližsie infonájdete tu: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste ...

12.05.2016 : Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky

Žiadosť o poskytnutie cenovej ponukynájdete tu: Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky ...

14.07.2016 : Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste a bližsie infonájdete tu: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste ...

12.09.2016 : Rozdelenie škôl do obvodov 2016/2017

Tabuľka rozdelenia škôl do obvodov na stiahnutie tu:nájdete tu: Rozdelenie škôl do obvodov ...

12.09.2016 : Plán práce a plán KV na školský rok 2016/2017

Plán práce a plán KV na školský rok 2016/2017nájdete tu: Plán KV 2016/2017 Plán práce na 2016/2017 ...

25.10.2016 : Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste a bližsie infonájdete tu: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste ...