Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieGDPR - Ochrana osobných údajov

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice - Sever ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

stiahnuť súbor gdpr.pdf veľkosť: 419 kb formát: PDF stiahnuť súbor informacna_povinnost.pdf veľkosť: 216 kb formát: PDF