Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie


cpppapke-okolie.skÚvod ... zapnutý filter: poradcovia

Informácie ohľadom karantény počas COVID-19

Karanténny oznam

Vážení rodičia, milí klienti, informujúca sa verejnosť! Oznamujeme Vám, že na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. 03. 2020 vydaného na základe Rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu na zabezpečenie opatrení v súvislosti s novým koronavírusom COVID – 19, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach, Centrum Slovenskej jednoty 29 v Košiciach prerušilo svoju činnosť na obdobie od 16. 03. 2020 do 27. 03. 2020. Na základe rozhodnutia zmienených orgánov centrum pokračuje v prerušení svojej činnosti do odvolania!!!

Odborní zamestnanci centra pracujú spôsobom „home office“ a sú Vám v nevyhnutných či urgentných prípadoch k dispozícii na svojich služobných emailoch a na tel. č.:

0903 552 996 od 8:00 do 14:00.

Služobné emaily odborných zamestnancov máte k dispozícii na našom webe v časti Kontakty. K ďalším informáciám môžete získať prístup na stránkach: ucimesadoma.sk

a na stránkach:

www.vudpap.sk; koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

02 4488 1649 (pracovné dni od 9:30 do 14:30)

0800 864 883 (pracovné dni od 9:00-18:00)

0910 186 627 (pracovné dni od 9:00 do 17:00)Rodičia

Rodičia

Základné informácie o našej činnosti, z ktorých sa dozviete užitočné rady a informácie o výchove a vzdelávaní detí.


Rodičia

Výchovní poradcovia

Vážení kolegovia, ponúkame Vám efektívnu formu vzájomnej komunikácie. Nájdete tu všetky dôležité informácie a kontakty.


Rodičia

Verejnosť

CPPPaP sa Vám touto formou predstavuje a sprostredkúva Vám základné informácie o svojej činnosti a službách.Projekt Projekt