Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Zopr faktov o dyskalklii

Informácie o dokumente na stiahnutie Dyskalklia je pecifick porucha matematickch schopnost. Je to stav ktor ovplyvuje schopnos osvojova si aritmetick zrunosti. Kovm indiktorom je neschopnos pozrie sa na mal...

zo dňa:
07.12.2021

kategória:
pre rodičov
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie, PaedDr. Zuzana Gimerov


Súbor nebol nájdený : je pravdepodobné, že databáza materiálov sa práve aktualizuje - skúste to neskôr a v prípade, že problém pretrváva, kontaktujte nás ...
stiahnuť súbor Dyskalkulia.pdf veľkosť: 1 229.9 kb formát: Adobe Reader