Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Odporania do vchovno-vzdelvacieho procesu pre iakov s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD)

Informácie o dokumente na stiahnutie Pre iakov s ADHD je dleit vo vchovno-vzdelvacom procese uplatova viacer pecifick didaktick formy, metdy a prstupy. Naou snahou je v jednotlivch bodoch zhrn odporania a poukza predovetkm na vhodn ale aj nevhodn komunikan stratgiu vo vzahu uite - iak...

zo dňa:
07.12.2021

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie, PaedDr. Zuzana Gimerov


Súbor nebol nájdený : je pravdepodobné, že databáza materiálov sa práve aktualizuje - skúste to neskôr a v prípade, že problém pretrváva, kontaktujte nás ...
stiahnuť súbor Odporucania_ADHD.pdf veľkosť: 832.4 kb formát: Adobe Reader