Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Plán kontinuálneho vzdelávania 2012/2013

Informácie o dokumente na stiahnutie Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.

zo dňa:
26.11.2012

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie, Mgr. Eva Fazekasová


stiahnuť súbor Plan_kontinualneho_vzdelavania_2012-2013.doc veľkosť: 41.5 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Plan_kontinualneho_vzdelavania_2012-2013.pdf veľkosť: 143.9 kb formát: Adobe Reader