Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Pln prce 2008/2009

Informácie o dokumente na stiahnutie lohy na kolsk rok 2008/2009 vyplvajce zo zkona 245/2008 Z.z. o vchove a vzdelvan (kolsk zkon) a o zmene a doplnen niektorch zkonov, z Pedagogicko-organizanch pokynov M SR na kolsk rok 2008/2009, z Pedagogicko-organizanch pokynov pre koly, kolsk zariadenia a ich zriaovateov v zriaovateskej a zemnej psobnosti Krajskho kolskho radu v Koiciach na kolsk rok 2008/2009, z aktulnych loh Krajskho kolskho radu v Koiciach, zo zskanch poznatkov a sksenost z doterajej praxe nho pracoviska a z aktulnych problmov materskch a zkladnch kl.

zo dňa:
06.09.2009

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie, Mgr. Eva Fazekasov


stiahnuť súbor Plan_prace_2008-09.doc veľkosť: 152.6 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Plan_prace_2008-09.pdf veľkosť: 361.6 kb formát: Adobe Reader