Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Pln prce 2011/2012

Informácie o dokumente na stiahnutie lohy na kolsk rok 2011/2012 vyplvaj zo zkona 245/2008 Z. z. o vchove a vzdelvan (kolsk zkon) a o zmene a doplnen niektorch zkonov, vyhlky M SR . 325/2008 Z. z. o kolskch zariadeniach vchovnho poradenstva a prevencie, Pedagogicko-organizanch pokynov M SR na kolsk rok 2011/2012, Pedagogicko-organizanch pokynov Krajskho kolskho radu v Koiciach na kolsk rok 2011/2012, alej platnej legislatvy v rezorte kolstva, ako aj aktulnych loh Krajskho kolskho radu v Koiciach, zo zskanch poznatkov a sksenost z doterajej praxe nho pracoviska a z aktulnych problmov kl v zemnej psobnosti okresu Koice - okolie.

zo dňa:
30.10.2011

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie, Mgr. Eva Fazekasov


stiahnuť súbor Plan_prace_2011-12.doc veľkosť: 191.0 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Plan_prace_2011-12.pdf veľkosť: 306.3 kb formát: Adobe Reader