Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Pln prce 2012/2013

Informácie o dokumente na stiahnutie lohy na kolsk rok 2012/2013 vyplvaj zo zkona 245/2008 Z.z. o vchove a vzdelvan (kolsk zkon) a o zmene a doplnen niektorch zkonov, vyhlky M SR . 325/2008 Z.z. o kolskch zariadeniach vchovnho poradenstva a prevencie, Pedagogicko-organizanch pokynov M SR na kolsk rok 2012/2013, POP K na kolsk rok 2012/2013, alej platnej legislatvy v rezorte kolstva, ako aj aktulnych loh Krajskho kolskho radu v Koiciach, zo zskanch poznatkov a sksenost z doterajej praxe nho pracoviska a z aktulnych problmov kl v zemnej psobnosti okresu Koice - okolie.

zo dňa:
26.11.2012

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie, Mgr. Eva Fazekasov


stiahnuť súbor Plan_prace_2012-13.doc veľkosť: 204.3 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Plan_prace_2012-13.pdf veľkosť: 174.5 kb formát: Adobe Reader