Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Nezabdaj na pokrm pre svoj mozog

Informácie o dokumente na stiahnutie Je iste vea faktorov, ktor ovplyvuj tvoje uenie a mono aj ty zabda na tie najzkladnejie, ktor s pre efektvne fungovanie tvojho mozgu nevyhnutn. ...

zo dňa:
07.12.2021

kategória:
pre rodičov
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie, PaedDr. Zuzana Gimerov


Súbor nebol nájdený : je pravdepodobné, že databáza materiálov sa práve aktualizuje - skúste to neskôr a v prípade, že problém pretrváva, kontaktujte nás ...
stiahnuť súbor Pokrm_pre_mozog.pdf veľkosť: 730.6 kb formát: Adobe Reader