Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: kolsk zznam o iakovi

Informácie o dokumente na stiahnutie kolsk zznam o iakovi z hadiska profesionlnej orientcie.

zo dňa:
02.02.2017

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie


stiahnuť súbor Skolsky_zaznam_KP.doc veľkosť: 74.8 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Skolsky_zaznam_KP.rtf veľkosť: 267.4 kb formát: Rich Text Format