Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Správa o činnosti 2011/2012

Informácie o dokumente na stiahnutie Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie za školský rok 2011/2012

zo dňa:
26.11.2012

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie, Mgr. Eva Fazekasová


stiahnuť súbor Sprava_o_cinnosti_2011-12.doc veľkosť: 228.9 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Sprava_o_cinnosti_2011-12.pdf veľkosť: 211.7 kb formát: Adobe Reader