Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Správa o činnosti 2012/2013

Informácie o dokumente na stiahnutie Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie za školský rok 2012/2013

zo dňa:
15.12.2013

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie, Mgr. Eva Fazekasová


stiahnuť súbor Sprava_o_cinnosti_2012-13.doc veľkosť: 184.3 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Sprava_o_cinnosti_2012-13.pdf veľkosť: 209.0 kb formát: Adobe Reader