Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Správa o činnosti 2015/2016

Informácie o dokumente na stiahnutie Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie za školský rok 2015/2016

zo dňa:
02.11.2016

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie, Mgr. Eva Fazekasová


stiahnuť súbor Sprava15-16.doc veľkosť: 261.1 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Sprava15-16.pdf veľkosť: 480.8 kb formát: Adobe Reader