Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Správa o činnosti 2017/2018

Informácie o dokumente na stiahnutie Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie za školský rok 2016/2017

zo dňa:
09.11.2018

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie, Mgr. Eva Fazekasová


stiahnuť súbor sprava_o_cinnosti_2017-18.doc veľkosť: 64.9 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor sprava_o_cinnosti_2017-18.pdf veľkosť: 716.7 kb formát: Adobe Reader