Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Sprva o innosti 2019-2020

Informácie o dokumente na stiahnutie Potencilnu klientelu Centra v kolskom roku 2019/2020 tvorilo 14 102 det a iakov materskch, zkladnch a strednch kl okresu Koice okolie...

zo dňa:
07.12.2021

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie, Mgr. Eva Fazekasov


Súbor nebol nájdený : je pravdepodobné, že databáza materiálov sa práve aktualizuje - skúste to neskôr a v prípade, že problém pretrváva, kontaktujte nás ...
stiahnuť súbor Sprava_o_cinnosti_2019_2020.pdf veľkosť: 1 068.9 kb formát: Adobe Reader