Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Srodeneck rivalita - z oho vznik a ako jej predchdza

Informácie o dokumente na stiahnutie Pre mnohch tma kadodenn. Vina z rodiov, ak nie vetci by akiste chceli vychova zo svojich det lskav osobnosti. Lskav k sebe, lskav k srodencom, k rodiom aj alm uom. Mnoho z nich zrove ti ...

zo dňa:
07.12.2021

kategória:
pre rodičov
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie, PhDr. Eva Zanick


Súbor nebol nájdený : je pravdepodobné, že databáza materiálov sa práve aktualizuje - skúste to neskôr a v prípade, že problém pretrváva, kontaktujte nás ...
stiahnuť súbor Surodenecka_rivalita.pdf veľkosť: 672.9 kb formát: Adobe Reader