Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Vyhodnotenie plnu prce 2007/2008

Informácie o dokumente na stiahnutie Vyhodnotenie plnenia loh za kolsk rok 2007/2008 poda plnu prce na tento kolsk rok.

zo dňa:
06.09.2009

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie, Mgr. Eva Fazekasov


stiahnuť súbor Vyhodnotenie_planu_prace_07-08.doc veľkosť: 233.0 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Vyhodnotenie_planu_prace_07-08.pdf veľkosť: 514.2 kb formát: Adobe Reader