Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Vvoj poradenstva 2008-2013

Informácie o dokumente na stiahnutie Mapovania zmien vo vvoji odbornch innost CPPPaP za kolsk roky 2009/2010 a 2012/2013

zo dňa:
15.12.2013

kategória:
ostatné materiály
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie, Mgr.Eva Fazekasov, PaedDr. Terzia Gurbaov, Milo Kaimr


stiahnuť súbor Vyvoj_poradenstva_08-13.doc veľkosť: 1 359.9 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Vyvoj_poradenstva_08-13.pdf veľkosť: 1 713.0 kb formát: Adobe Reader