Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Posudzovanie kolskej zrelosti

Informácie o dokumente na stiahnutie Vzhadom k tomu, e sa bli obdobie zpisov det do koly, pripravili sme pre vs krtky shrn oblast, ktor s dleit z hadiska posudzovania kolskej zrelosti. V alom prspevku sa budeme venova podrobnejie kadej z tchto oblast.

zo dňa:
07.12.2021

kategória:
pre rodičov
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie, PhDr. Eva Zanick


Súbor nebol nájdený : je pravdepodobné, že databáza materiálov sa práve aktualizuje - skúste to neskôr a v prípade, že problém pretrváva, kontaktujte nás ...
stiahnuť súbor Zapis_deti.pdf veľkosť: 878.2 kb formát: Adobe Reader