Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: iados o vyetrenie iaka Z

Informácie o dokumente na stiahnutie iadanka o psychologick poradenstvo, pecilno-pedagogick poradenstvo alebo o poradensk konzultciu pre deti navtevujce zkladn kolu.

zo dňa:
07.12.2021

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
žiadanka

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie


Súbor nebol nájdený : je pravdepodobné, že databáza materiálov sa práve aktualizuje - skúste to neskôr a v prípade, že problém pretrváva, kontaktujte nás ...
stiahnuť súbor Ziadanka_ZS.pdf veľkosť: 172.3 kb formát: Adobe Reader