Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Žiadosť o vyšetrenie žiaka ZŠ so SZP

Informácie o dokumente na stiahnutie Žiadanka o psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické poradenstvo alebo o poradenskú konzultáciu pre deti navštevujúce základnú školu.

zo dňa:
07.06.2017

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
žiadanka

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie


stiahnuť súbor Ziadanka_ZS_SZP.doc veľkosť: 39.9 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Ziadanka_ZS_SZP.pdf veľkosť: 281.4 kb formát: Adobe Reader