Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: estn vyhlsenie covid19

Informácie o dokumente na stiahnutie V dsledku vzniknutej epidemiologickej situcie a v snahe zabezpei bezpenos Vs, ako aj odbornch zamestnancov, si Vs dovoujeme poiada o vyjadrenie k nasledujcim skutonostiam;

zo dňa:
07.12.2021

kategória:
pre rodičov
špecifikácia:
rôzne

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie


Súbor nebol nájdený : je pravdepodobné, že databáza materiálov sa práve aktualizuje - skúste to neskôr a v prípade, že problém pretrváva, kontaktujte nás ...
stiahnuť súbor Cestne_vyhlasenie_vzor.pdf veľkosť: 937.2 kb formát: Adobe Reader