Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Ponukov list pre matersk koly

Informácie o dokumente na stiahnutie Prednky a besedy s rodimi na rodiovskch zdrueniach, skupinov formy prce s demi v podmienkach M, skupinov prca s uitekami M.

zo dňa:
02.02.2017

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
ponukový list

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie


stiahnuť súbor Ponukovy_list_MS.doc veľkosť: 43.0 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Ponukovy_list_MS.pdf veľkosť: 137.0 kb formát: Adobe Reader