Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Ponukov list pre stredn koly

Informácie o dokumente na stiahnutie Komplexn psychologick starostlivos, komplexn pecilno-pedagogick starostlivos, preventvna innos, in aktivity.

zo dňa:
02.02.2017

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
ponukový list

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie


stiahnuť súbor Ponukovy_list_SS.doc veľkosť: 51.7 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Ponukovy_list_SS.pdf veľkosť: 139.6 kb formát: Adobe Reader