Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Ponukov list pre zkladn koly

Informácie o dokumente na stiahnutie Prednky a besedy pre rodiov na rodiovskch zdrueniach, prednky a besedy pre iakov zkladnch kl, skupinov formy prce pre uiteov a vychovvateov.

zo dňa:
02.02.2017

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
ponukový list

autor / zdroj:
CPPPaP Koice-okolie


stiahnuť súbor Ponukovy_list_ZS.doc veľkosť: 47.1 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Ponukovy_list_ZS.pdf veľkosť: 141.5 kb formát: Adobe Reader