Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Monitoring využívania voľného času

Informácie o dokumente na stiahnutie Voľný čas je špecifickou a dôležitou súčasťou života detí, mládeže, dospelých. Definuje sa ako doba, ktorou človek disponuje podľa vlastného rozhodnutia a voľby...

zo dňa:
15.10.2015

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
metodický materiál

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie: Mgr. Lýdia Begerová


stiahnuť súbor Monitoring_vyuzivania_volneho_casu.doc veľkosť: 20 070.9 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Monitoring_vyuzivania_volneho_casu.pdf veľkosť: 963.2 kb formát: Adobe Reader