Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Nadané dieťa - nadaný žiak

Informácie o dokumente na stiahnutie Za intelektovo nadané dieťa (žiaka) sa všeobecne považuje dieťa (žiak) s vysokou úrovňou rozumových schopností...

zo dňa:
30.10.2017

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
metodický materiál

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie: Mgr. Lenka Čigášová


stiahnuť súbor Metod_mat_nadane_dieta.doc veľkosť: 145.4 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Metod_mat_nadane_dieta.pdf veľkosť: 603.3 kb formát: Adobe Reader