Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Poradenstvo a psychoterapia v podmienkach CPPPaP

Informácie o dokumente na stiahnutie Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sú zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR. Ich zriadenie...

zo dňa:
30.10.2017

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
metodický materiál

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie: Mgr. Eva Fazekasová


stiahnuť súbor Metod_list.doc veľkosť: 55.8 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Metod_list.pdf veľkosť: 368.1 kb formát: Adobe Reader