Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Spolupráca CPPPaP a ZŠ pri riešení porúch a správania žiakov

Informácie o dokumente na stiahnutie Dieťa, žiak trávi významnú časť svojho života v škole. Škola a školská trieda patrí medzi jeho základné sociálne útvary. Je miestom, kde sa dostáva...

zo dňa:
29.01.2017

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
metodický materiál

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie: Mgr. Lýdia Begerová


stiahnuť súbor Spolupraca_CPPPaP_a_ZS.doc veľkosť: 71.7 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Spolupraca_CPPPaP_a_ZS.pdf veľkosť: 263.8 kb formát: Adobe Reader