Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Spolupráca špeciálneho pedagóga CPPPaP a pedagogických zamestnancov škôl

Informácie o dokumente na stiahnutie Každá ľudská činnosť, teda aj edukácia má svoj cieľ. Pri jeho dosahovaní postupujeme na základe doterajších skúseností, znalostí,...

zo dňa:
30.10.2017

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
metodický materiál

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie: PaedDr. Zuzana Gimerová


stiahnuť súbor Metod_list_pre_uc.doc veľkosť: 84.5 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor Metod_list_pre_uc.pdf veľkosť: 459.3 kb formát: Adobe Reader