Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Rozvoj grafomotorických zručností

Informácie o dokumente na stiahnutie Metodický list pre rodičov, zamestnancov MŠ a I. stupňa ZŠ, ktorý ponúka niekoľko rád na rozpoznanie, ale i na reedukáciu grafomotorických problémov dieťaťa v predškolskom a mladšom školskom veku

zo dňa:
01.02.2011

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
metodický materiál

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie: Mgr. Terézia Gurbaľová


stiahnuť súbor metmat_grafomotorika.doc veľkosť: 92.7 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor metmat_grafomotorika.pdf veľkosť: 147.1 kb formát: Adobe Reader