Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice


Mapa SR: Košice-okolie » zoznam škôl v pôsobnosti CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencieMateriály: Kresba a jej vývin

Informácie o dokumente na stiahnutie Metodický list pre rodičov a učiteľov o faktoroch ovplyvňujúcich detskú kresbu a o jej vývinových štádiách

zo dňa:
01.02.2011

kategória:
pre pedagógov / výchovných poradcov
špecifikácia:
metodický materiál

autor / zdroj:
CPPPaP Košice-okolie: Mgr. Lenka Čigášová


stiahnuť súbor metmat_kresba.doc veľkosť: 95.7 kb formát: Microsoft Word
stiahnuť súbor metmat_kresba.pdf veľkosť: 200.1 kb formát: Adobe Reader